تاریخچه مبل در جهان از آغاز تا کنون

مروری بر تاریخچه ی مبل در جهان، نکات جالب و آموزنده ایی در بر دارد. آگاهی از زمان پیدایش اولیه ی مبل در تاریخ بشریت و چگونگی روند تغییر آن از قرون گذشته تا به امروز، اهمیت وجود مبلمان در منازل را به عنوان یک کالای ضروری، نشان می دهد.